[Tips] – Cách tạo đường dẫn thông minh cho Blogspot (Breadcrumbs)

Đường dẫn thông minh là gì? Và tại sao phải sử dụng đường dẫn thông minh? Đường dẫn thông minh cho blogspot hay còn được gọi tắt là Breadcrumbs. Nói đến Breadcrumbs thì chúng ta nói đến cái đẹp cho blogspot. Đẹp trên kết quả tìm kiếm google và cả trong blogspot.
Đẹp trên kết quả tìm kiếm google

làm sao để tạo Breadcrumbs cho blogspot
Breadcrumbs cho blogspot

Đẹp cho blogspot

Cách tạo Breadcrumbs cho blogspotNgoài việc để làm đẹp ra thì còn để google nó tôn trọng mình hơn với những url thân thiện.

Vậy để thêm Breadcrumbs vào blogspot chúng ta phải làm như thế nào?

Bước 1 : Vào bảng điều khiển blogspot > Mẫu (templates) -> Chỉnh sửa HTML
Bước 2 : Tìm đến thẻ ]]></b:skin> và thêm đoạn code sau phía trên nó.

.breadcrumbs {padding:5px 5px 5px 0px;margin: 0px 0px 15px 0px;font-size:95%;line-height: 1.4em;border-bottom:3px double #e6e4e3;}

Bước 3 : Bấm ctrl + F và tìm đoạn code sau :

<b:include data=’top’ name=’status-message’/>

xóa nó đi và thay vào đó là đoạn code này

<b:include data=’posts’ name=’breadcrumb’/>

Bước 4 : Tiếp tục tìm đoạn code sau

<b:includable id=’main’ var=’top’>

Thêm tất cả code bên dưới ngay trên nó

<b:includable id=’breadcrumb’ var=’posts’>
<b:if cond=’data:blog.homepageUrl != data:blog.url’>
<b:if cond=’data:blog.pageType == “static_page”‘>
<div class=’breadcrumbs’><span><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’ rel=’tag’>Trang chủ</a></span> » <span><data:blog.pageName/></span></div>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘>
<!– breadcrumb for the post page –>
<b:loop values=’data:posts’ var=’post’>
<b:if cond=’data:post.labels’>
<div class=’breadcrumbs’ xmlns:v=”http://rdf.data-vocabulary.org/#”>
<span typeof=”v:Breadcrumb”><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’ rel=”v:url” property=”v:title”>Trang chủ</a></span>
<b:loop values=’data:post.labels’ var=’label’>
<b:if cond=’data:label.isLast == “true”‘>
» <span typeof=”v:Breadcrumb”><a expr:href=’data:label.url’ rel=”v:url” property=”v:title”><data:label.name/></a></span>
</b:if>
</b:loop>
» <span><data:post.title/></span>
</div>
<b:else/>
<div class=’breadcrumbs’><span><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’ rel=’tag’>Trang chủ</a></span> » <span>Unlabelled</span> » <span><data:post.title/></span></div>
</b:if>
</b:loop>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == “archive”‘>
<!– breadcrumb for the label archive page and search pages.. –>
<div class=’breadcrumbs’>
<span><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’>Trang chủ</a></span> » <span>Archives for <data:blog.pageName/></span>
</div>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == “index”‘>
<div class=’breadcrumbs’>
<b:if cond=’data:blog.pageName == “”‘>
<span><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’>Trang chủ</a></span> » <span>All posts</span>
<b:else/>
<span><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’>Trang chủ</a></span> » <span>Posts filed under <data:blog.pageName/></span>
</b:if>
</div>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:includable>

 Lưu ý nhỏ : Nếu templates blogspot của bạn có 2 dòng như thế thì hãy thêm lần lượt và kiểm tra kết quả khi nào được thì dừng lại nhé. Chúc các bạn thành công.